BEHANDLINGAR & PRISER 


MASSAGE | 600:-

En spänd muskel tar extra energi från kroppen och får denna i obalans samtidigt som dess funktionalitet blir nedsatt. Genom tryck och värme påverkar man med massage kroppens olika vävnader, främst hud och muskler, för att hitta och åtgärda spänningar som kan ha uppkommit. Musklerna får en ökad blodgenomströmning och därmed bättre syresättning samtidigt som de får en god återhämtningsförmåga.  Spänningar kan uppkomma av flera olika orsaker såsom överansträngning, hastiga, plötsliga rörelser, ensidigt arbete, stress eller direkta trauman.


Vid en massage kan man hitta orsaken till spänningarna och åtgärda dem. Massagen används främst skadeförebyggande och skade behandlande i subakut läge (måttligt snabbt sjukdomsförlopp men inte akut). Massagens effekter ger ökad blodcirkulation, ökad lymfcirkulation, sänkt blodtryck, stärkt immunförsvar, stimulerar hormonbalansen, stabiliserar nervsystemet, mer elasticitet i muskler och senor.


GSHM är en djupgående och mer kraftfull massage än den klassiska massagen. Det är en idrottsmassage där man kommer åt muskler och spänningar som sitter på djupet med snabba märkbara resultat. GSHM används lika bra i rehabiliterande syfte som förebyggande hos både häst och människa.