FÖRETAGSMASSAGE

– en lönande förmån som är avdragsgill

Holistic Sense erbjuder dig och ditt företag friskvårdsmassage på jobbet. Jag tar med mig utrustning som behandlingsbänk till företaget och utför behandlingar på plats så att det ska bli så enkelt och tidseffektivt som möjligt.


Sjukskrivningar på grund av långvarig smärta från nacke, rygg och stressrelaterade sjukdomar har sedan många år tillbaka varit en av de vanligaste orsakerna till sjukfrånvaro och en dålig arbetshälsa i Sverige. En förebyggande behandling som massage som bla. motverkar stress ger inte bara ökad trivsel och välbefinnande utan betraktas även som en skattefri förmån av Skatteverket. Åtgärder som syftar till att förebygga och motverka ömhet och stelhet i exempelvis axlar, armar, nacke eller rygg som kan uppkomma i samband med ensidigt arbete kan alltså betalas med friskvårdsbidrag.

Genom att erbjuda Holistic Sense tjänster till personalen kan många längre sjukskrivningar undvikas samtidigt som välbefinnandet och trivseln på företaget ökar. Holistic Sense ser på kroppen som en helhet och strävar efter att behandlingarna ska verka förebyggande även innan problemen uppstår. Behandlingar på arbetsplatsen gör det enkelt och bekvämt för de anställda att få behandling utan längre arbetsuppehåll och är dessutom lättillgängligt för alla.


Tjänsten är fullt avdragsgilla för arbetsgivaren och leder inte till förmånsbeskattning för personalen.


Här kan du läsa mer om regler för personalvård, omsorg, bidrag och friskvård på Skatteverkets hemsida


Varje behandling är 30 minuter och minsta antalet behandlingar per tillfälle är 6 stycken. Kontakta mig för mer information samt offert.